A ovo je ta ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim

Autor: Druga Ivanova poslanica 4-7

Današnja poruka mira glasi:

Obradovah se veoma što sam među tvojom djecom našao takve koji hode u istini, kao što primismo zapovijed od Oca. I sada te molim, Gospođo, ne kao da ti novu zapovijed pišem, nego onu koju smo imali od početka: da ljubimo jedni druge.
A ovo je ta ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim. To je zapovijed, kao što čuste od početka, da u njoj živite.

Autor: Druga Ivanova poslanica 4-7