Evo što papa misli o izbjeglicama!

Autor: Vjera/IKA

Objavljena Papina poruka za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2017.

Djeca migranti – ranjiva i obespravljena, tako glasi danas objavljena poruka pape Franje za 103. svjetski dan selilaca i izbjeglica koji će se slaviti 15. siječnja 2017.

Citirajući na početku tekst iz Markova Evanđelja: “Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla”, Papa je primijetio kako tim riječima evanđelisti dozivaju u pamet kršćanskoj zajednici Isusovo učenje, koje nadahnjuje i ujedno predstavlja izazov. Te riječi, naime, ocrtavaju siguran put koji vodi k Bogu; on započinje od najmanjih i milošću našeg Spasitelja prerasta u praksu prihvaćanja drugih, piše Papa.
Ali, primjećuje Papa, evanđelisti govore i odgovornosti onih koji čine ono što je suprotno od milosrđa: “Onomu, naprotiv, tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju u mene bilo bi bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen pa da potone u dubinu morsku” (Mt 18, 6; usp. Mk 9, 42; Lk 17, 2).

Zar možemo zanemariti ovu tešku opomenu promatrajući izrabljivanje koje provode beskrupulozni ljudi?, pita se Papa te odmah nastavlja: Žrtve tog izrabljivanja su tolike djevojčice i dječaci koje se uvlači u prostituciju ili kaljugu pornografije; izvrgava ih se ropskom radu ili prisilno vojači u vojsku; uključuje ih se u trgovinu drogom i druge oblike kriminaliteta; koji su prisiljeni bježati od sukobâ i progonâ, izlažući se opasnosti da ostanu sami i napušteni.
Papa od svih traži da se brinu za djecu, koja su bespomoćna u trojakom smislu: jer su djeca, jer su stranci i jer nemaju sredstava da se zaštite kad su, iz raznih razloga, prisiljeni živjeti daleko od vlastite domovine i odvojeni od svojih obitelji.
Migracije danas nisu fenomen ograničen samo na neka područja planeta, već su njima pogođeni svi kontinenti i one sve više poprimaju dramatične razmjere globalnog pitanja. Nije riječ samo o osobama koje traže dostojanstven postao ili bolje uvjete živote, već također muškarcima i ženama, starcima i djeci koji su prisiljeni napustiti svoje domove u nadi da će se spasiti i negdje drugdje naći sigurnost, mir i sigurnost.

Tešku cijenu iseljavanja, gotovo uvijek uzrokovanog nasiljem, bijedom i uvjetima života, kojima se pridodaju i negativni aspekti globalizacije, u prvom redu plaćaju djeca. Neobuzdana utrka za brzom i lakom zaradom povlači za sobom također razvoj izopačenih pošasti poput trgovine djecom, izrabljivanja i zlostavljanja maloljetnika i, općenito, lišavanja djece prava potvrđenih Međunarodnom konvencijom o pravima djeteta, piše Papa.
Odgovor na taj problem, prema Papi, sastoji se u zaštiti, integraciji i trajnim rješenjima. Papa, među ostalim, poziva da migranti, za dobro svoje djece, sve tješnje surađuju sa zajednicama koje ih prihvaćaju.

Izražava veliku zahvalnost crkvenim i civilnim udruženjima i ustanovama koji zauzeto i predano rade na zaštiti djece od različitih oblika zloupotrebe. Poziva na sve djelotvorniju i prodorniju suradnju, utemeljenu ne samo na razmjeni informacije, već također na intenziviranju mreža koje su kadre osigurati blagovremene i kapilarne intervencije. Papa u poruci ističe također kako je potrebno ukloniti uzroke prisilnih iseljavanja djece te regulirati pravni položaj djece koja ilegalno borave u zapadnim zemljama gdje često završe u zatvorima i gdje su također izložena zlostavljanju.

Autor: Vjera/IKA