Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Vlada odobrila stipendije djeci branitelja za škole i fakultete! Pročitajte što su odlučili iza zatvorenih vrata

Autor: Dnevno.hr

Premijer Orešković rekao je i da će Vlada naći način kako pomoći bolnici u Osijeku koja je stradala u nevremenu.

Tehnička Vlada Tihomira Oreškovića održat će sjednicu u 10 sati. Na dnevnom redu je davanje Vladine suglasnosti na odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za prošlu godinu.

Vlada je dala suglasnost za isplatu trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za prošlu godinu.

“Zakonom je propisano da je trećina dobiti namijenjena za poboljšanje statusa hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Upravni odbor Fonda donio je odluku da se trećina neto dobiti Fonda rasporedi na način da se cijeli iznos dodijeli Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja i njihove djece. Tako će djeca članova obitelji branitelja, invalida i dragovoljaca dobiti stipendije za srednjoškolsko obrazovanje i studiranje na fakultetu”, rekao je ministar branitelja Tomo Medved.

Premijer tehničke Vlade RH Tihomir Orešković otvorio je 30. sjednicu Vlade RH. Prije usvajanja dnevnog reda tehnički ministar financija Zdravko Marić rekao je kako će Vlada poduzeti sve da pomogne bolnici u Osijeku koja je nedavno pretrpjela višemilijunske štete.

‘Radi se o višemilijunskoj šteti na samom objektu. Jedan određeni dio je pod osiguranjem i tako će biti saniran. Drugi dio nije osiguran. Iznos sredstava postoji predviđen za takve situacije u proračunu – učinit ćemo sve što kožemo kako bi se ova šteta sanirala čim prije’, rekao je Zdravko Marić.

Nakon toga je usvojen predloženi dnevni red.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

2. a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (NPR)
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa ESIF mikro i mali zajmovi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (NPR)

3. Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016.–2021. (EU)

4. Prijedlog odluke o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Republika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska (NPR)

5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR6 (2016)
6. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:

6.1. Gradu Valpovu kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
6.2. Gradu Splitu kod Societe Generale – Splitska banka d.d., Split
6.3. Gradu Labinu kod Societe Generale – Splitska banka d.d., Split
6.4. Gradu Pregradi kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
6.5. Gradu Jastrebarskom kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
6.6. Gradu Zaprešiću kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Varaždinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

8. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula
b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula
9. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Hrvatskom olimpijskom odboru i Hrvatskom paraolimpijskom odboru, za podmirenje preostalih troškova nastupa hrvatskih sportaša na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine
10. Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2015. godinu

11. Izvješće o radu Odbora za javni nadzor revizije za 2015. godinu

12. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za svibanj 2016. godine

13. Treće izvješće o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2013.-prosinac 2014. godine
14. Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Čeminac

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa Ugovora o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Sustava osobnog korisničkog pretinca, Dodatka Ugovora o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava i Aneksa Ugovora o pohrani Središnjeg državnog portala
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2015. godinu

17. Prijedlog zaključka u vezi s provođenjem postupka središnje javne nabave za nabavu licenci
18. Prijedlog odluke o osnivanju međuresorne radne skupine za pripremu, organizaciju i provedbu Croatia summita 2016. godine

19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Islamske Republike Afganistana o sveobuhvatnom dugoročnom partnerstvu

20. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska.

Pročitajte što je tehnička Vlada odlučila na zatvorenoj sjednici

Na zatvorenom dijelu 30. sjednice Vlade Republike Hrvatske usvojeno je stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 12. srpnja 2016. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.

Donesena je Odluka o dodjeli na skladištenje, čuvanje i korištenje kontejnera i šatora iz strateških robnih zaliha. Sukladno članku 9. stavku 4. i članku 11. stavku 2. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, broj 87/02) Odluka je klasificirana stupnjem tajnosti „vrlo tajno“ pa je nismo u mogućnosti objaviti.

Također, donesena je Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za 2015. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2015. godinu kao i Odluka o knjiženju otpisa roba te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2015. godine. Sukladno članku 9. stavku 4. i članku 11. stavku 2. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, broj 87/02) odluke su klasificirane stupnjem tajnosti „vrlo tajno“ pa ih nismo u mogućnosti objaviti.

Prihvaćeno je Izvješće o radu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata za 2015. godinu. Na temelju članka 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/2007), Izvješće je klasificirano oznakom „povjerljivo“ pa ga nije moguće objaviti.

Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je klasificirani podatak, stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.

Usvojen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenom Konzularnog ureda u Republici Hrvatskoj. Cjeloviti materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, kojih je Hrvatska jedna od stranaka.

Što se tiče kadrovskih pitanja, Davorin Kajfeš, radi isteka mandata, razriješen je dužnosti glavnog tajnika Ministarstva financija, s 19. srpnja 2016. godine.

Na osobni zahtjev, razriješen je glavni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Stanko Kordić. Ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci, dana je Nikolini Nežić.

Radi isteka mandata razriješena je glavna tajnica Ministarstva socijalne politike i mladih Jasmina Mimica, s danom 5. srpnja 2016. godine.

Ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva branitelja, s danom 5. srpnja 2016. godine, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva branitelja temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci, dana je Ines Milun.

Ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva uprave, s danom 12. srpnja 2016. godine, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva uprave temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci dana je Tomislavu Mičetiću.

Ponovno je dano ovlaštenja za obavljanje poslova predstojnika ureda državne uprave u županijama, s danom 4. srpnja 2016. godine do imenovanja temeljem provedenog javnog natječaja, a najduže na vrijeme od šest mjeseci, osobama koje je Vlada Republike Hrvatske ovlastila za obavljanje poslova predstojnika ureda državne uprave u županijama, ali im ističe rok od šest mjeseci, Editi Grubišić, u Šibensko-kninskoj županiji, Branki Saks, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, i Veljanu Radojkoviću, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Krunoslav Perišin imenovan je povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Čeminac, temeljem Rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Čeminac.

Radi isteka mandata razriješen je ravnatelj Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Zvonko Matišić, s danom 5. srpnja 2016. godine. Dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Vladinih ureda, s danom 5. srpnja 2016. godine, do imenovanja ravnatelja Vladinih ureda temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci, i to Zdenki Pogarčić, za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za zakonodavstvo, Blanki Jurić Jerbić, za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za protokol, Heleni Štimac Radin, za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za ravnopravnost spolova, Željku Petkoviću, za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, i Branku Sočancu, za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Nakon isteka roka od šest mjeseci, Hrvoju Debaču ponovno je, s danom 1. srpnja, dana ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za razminiranje, do provedbe javnog natječaja, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.

Goran Marić imenovan je vršiteljem dužnosti predsjednika Nadzornog odbora Financijske agencije, iz reda članova Nadzornog odbora Financijske agencije, koje je Vlada Republike Hrvatske imenovala na sjednici održanoj 8. lipnja 2016. godine i imenovanog člana Nadzornog odbora Financijske agencije iz reda saborskih zastupnika.

Autor: Dnevno.hr

ZADNJE VIJESTI