Tomislav Miletic/PIXSELL

Petir: ‘Provedba Uredbi EU odvija se na Jakovinin otimački način’

Autor: dnevno.hr

"Način utvrđivanja „prava“ na raspolaganje zemljištem za upis u ARKOD prema sustavu koji je uveo bivši ministar Jakovina pred javnim bilježnikom u prisustvu (dva) svjedoka, klasični je primjer otimanja zemljišta i prava na potpore koje pripadaju stvarnom vlasniku ili stvarnom korisniku poljoprivrednog zemljišta”, izjavila je Marijana Petir

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj otkrili su da im je bez njihova znanja zemljište upisano u ARKOD, na temelju čega su oni koji su se umjesto njih upisali ostvarivali pravo na potporu koje im ustvari nije pripadalo. Omogućeno je to Pravilnikom koji je stupio na snagu za vrijeme ministra Tihomira Jakovine koji je nakon što je afera otkrivena u javnosti, izjavio da je svoju odluku temeljio na Uredbi EU.

„Niti u jednoj od Uredbi EU ne postoji odredba prema kojoj bi bilo dopušteno ostvarivati neko pravo nauštrb vlasnika poljoprivrednog zemljišta ako ne postoji valjani međusobni ugovor o korištenju toga zemljišta. Također, zahtijeva se jasna identifikacija korisnika prava na izravna plaćanja i jasna identifikacija poljoprivrednog zemljišta na kojem se to pravo ostvaruje. Način utvrđivanja „prava“ na raspolaganje zemljištem za upis u ARKOD prema sustavu koji je uveo bivši ministar Jakovina pred javnim bilježnikom u prisustvu (dva) svjedoka, klasični je primjer otimanja zemljišta i prava na potpore koje pripadaju stvarnom vlasniku ili stvarnom korisniku poljoprivrednog zemljišta”, izjavila je Marijana Petir, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj. Petir ističe kako specifične probleme vezane uz utvrđivanje vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem u Hrvatskoj koje je danas u vlasništvu države treba riješiti izmjenom Zakona o poljoprivrednom zemljištu i uređenjem prava zemljišnih zajednica a ne donošenjem Pravilnika koji dovodi u pitanje poštivanje Ustava i Zakona.

Paket reforme poljoprivrednog zakonodavstva Europske unije usvojen je 2013. godine, a stupio na snagu danom objave u Službenom listu EU te s početkom primjene od 1. siječnja 2014. godine odnosno 1. siječnja 2015. godine. Uredbom 1306/2013/EU o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike (…), Uredbom 1307/2013/EU o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (…) utvrđuju se osnovni uvjeti poljoprivrednika za ostvarivanje prava na potpore, uređuju načini ostvarivanja toga prava te sustavi nadzora. Također, ostvarivanje prava na plaćanja i uvjeti vezani uz korištenje zemljišta uređeni su Delegiranim uredbama komisije 640/2014/EU i 641/2014/EU. (Uredba 1306/2013/EU poglavlje II, Uredba 1307/2013/EU članak 9., Delegirana Uredba Komisije 640/2014/EU, poglavlje III, te Delegirana Uredba Komisije 641/2014/EU, Glava II, Poglavlje I, članci 8. i 9.)

Autor: dnevno.hr