Sakrij oglas
 Velièina slova LISTE ZA EU PARLAMENT

Od 28 lista, samo je Jakovčićeva nezavisna, pogledajte popis svih kandidata za EU

  • Autor: Orhidea Gaura
  • Datum: utorak, 19. ožujka 2013. u 16:25
Portal Dnevno donosi popis svih 28 lista sa svim kandidatima za EU parlament. Od svih lista, samo je lista Ivana Jakovčića 'nezavisna', odnosno riječ je o kandidacijskoj listi grupe birača i samo je on morao prikupiti najmanje 5 tisuća potpisa da bi se mogao kandidirati. Najveći prigovor 'nezavisnih' lista bio je taj što su nezavisne liste imale samo 18 dana za prikupljanje 5 tisuća potpisa.

Za EU parlament prijavilo se ukupno 28 lista, a od toga se samo jedna službeno može nazvati nezavisnom i samo je jedna zbog toga morala prikupiti 5 tisuća potpisa građana. Riječ je o 'nezavisnoj listi' Ivana Jakovčića, predsjednika IDS-a. Službeno se 'nezavisne liste' zovu Kandidacijske liste grupe birača te moraju imati svog nositelja liste.

Jedan od razloga zašto je službeno samo jedna nezavisna lista građana mogao bi se potražiti i u činjenici da je predsjednik Ivo Josipović građane o datumu izbora obavijestio 1. ožujka, a rok za predaju lista sa svim potpisima bio je 18. ožujka do ponoći.

Svih ostalih 27 lista nisu morale prikupljati potpise jer je riječ o službeno registriranim strankama među kojima se nalaze vrlo šarolike stranke, od Piratske stranke, Socijalističke radničke partije Hrvatske (SRP), Obiteljske stranke, Akcije za bolju Hrvatsku, Akcije mladih, Pokreta za modernu Hrvatsku, stranki koje se zovu Abeceda demokracije, Glas razuma, Agenda mladih demokrata, Zeleni zajedno.

Tu su još i HRAST – Pokret za modernu Hrvatsku, Nezavisni seljaci Hrvatske, Zagrebačka nezavisna lista, Naša stranka i Nova srpska stranka, Hrvatska radnička stranke i druge, naravno, uz one najveće i najpoznatije stranke poput HDZ-a, SDP-a, Laburista, HNS-a, HSLS-, HSS-a, HDSSB-a, DC-a i ostalih.

Donosimo vam kompletan popis svih lista i svih kandidata. Do izbora je točno mjesec dana. Svaki građanin može glasati za jednu listu i jednog preferiranog kandidata na toj listi. Ukoliko pogrešno zaokruži dva kandidata na listi, svejedno će se priznati glas listi, ali ne i glas za kandidata. Ukoliko zaokruži nekoliko lista, a kandidata samo na jednoj listi, priznat će se glas toj listi na kojoj je birač zaokružio ime kandidata, ali i glas za kandidata s te liste ukoliko je zaokružio samo jednog kandidata.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ

1. DUBRAVKA ŠUICA
2. ANDREJ PLENKOVIĆ
3. DAVOR IVO STIER
4. IVANA MALETIĆ
5. ZDRAVKA BUŠIĆ
6. RUŽA TOMAŠIĆ
7. ŽELJANA ZOVKO
8. KRISTIJAN TUŠEK
9. KRŠEVAN ANTUN DUJMOVIĆ
10. IVAN BUBIĆ
11. ZDRAVKO KRMEK
12. MILIVOJ ŠPIKA

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

1. TONINO PICULA
2. BILJANA BORZAN
3. MARINO BALDINI
4. OLEG VALJALO
5. SANDRA PETROVIĆ JAKOVINA
6. JOZO RADOŠ
7. MARIJA ILIĆ
8. SABINA GLASOVAC
9. VEDRANA GUJIĆ
10. IVICA LUKANOVIĆ
11. MELITA MULIĆ
12. SNJEŽANA ŠPANJOL

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

1. DANIEL SRB
2. ILIJANA VRBAT PEJIĆ
3. PEJO TRGOVČEVIĆ
4. BERISLAV GRŽANIĆ
5. PERO KOVAČEVIĆ
6. mr.sc. DEAN GIROTTO
7. MIRA ANTIĆ
8. dr.sc. ANTUN KLJENAK
9. DARIA PALOŠ
10. PAUL COTA
11. IVANA GUDIĆ
12. FRANO VRANJKOVIĆ

STRANKA UMIROVLJENIKA - SU

1. MIRA ČOKIĆ
2. ŽARKO DELAČ
3. GORANA MEDVIDOVIĆ
4. JAROSLAV MASARINI
5. KATICA GRGIĆ
6. STEFAN NOVAK
7. BRANKA MALNAR
8. MIRKO BIJELONJIĆ
9. LIDIJA STIPLOŠEK
10. IVICA GLAVAŠ
11. NATAŠA MIHIĆ
12. IVAN PINTUR

AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH
DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ
SAVEZ ZA PROMJENE - SP
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE - BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH

1. IVAN PERNAR
2. ZLATKO KLARIĆ
3. MARIJA JELINČIĆ
4. DANICA SARDELIĆ
5. LAURA OLUJIĆ
6. SNJEŽANA NOVAK
7. EMIL-FRANJO MARKANOVIĆ
8. VLADIMIRA PALFI
9. SANJA JURIŠA
10. DAMIR TRNAČIĆ
11. DUŠAN CVETANOVIĆ
12. ZAHIR KURBAŠIĆ


HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS

1. MLADEN NOVOSEL
2. VANJA BABIĆ ŽAGAR
3. IVONA KATUŠA
4. ROMINA ĐIDARA
5. KATICA BABIĆ
6. DRAGAN MOMČILOVIĆ
7. FRANJO MARKULINČIĆ
8. ŽELJKO ŠANTEK
9. NEVEN VELIĆ
10. TOMISLAV JURIĆ
11. DANIJEL FINDRIK
12. IVAN BRLEKOVIĆ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS

1. mr.sc. MIROSLAV ROŽIĆ
2. dr.sc. GORAN BANDOV
3. RUŽICA VUKOVAC
4. IVANA PUKŠEC
5. dr.sc. LJUBOMIR MAJDANDŽIĆ
6. RENATA ŠEPERIĆ PETAK
7. IVAN BOŽIKOV
8. MARIJA KUKIĆ
9. DIANA PEČKAJ VUKOVIĆ
10. NEVENKA CIGROVSKI
11. NELA KOVAČEVIĆ
12. mr.sc. SLOBODAN MIKAC

AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - A-HSP

1. DRAŽEN KELEMINEC
2. dr.sc. PETAR VUČIĆ
3. MIROSLAV STARČEK
4. IVANKA POLIĆ
5. MLADEN SCHWARTZ
6. NENO DOŽDOR
7. ŠIME TOLIĆ
8. MILAN BINGULA
9. RUDOLF FORKO
10. MLADEN ŠEPIĆ
11. FELIKS ŠAULI
12. DENIS ŠEŠELJ

NAŠA STRANKA - NS
NOVA SRPSKA STRANKA - NSS

1. JOVAN AJDUKOVIĆ dipl.iur.
2. SLAVKO MIRNIĆ prof.
3. SVETISLAV LAĐAREVIĆ struč.spec.ing.građ.
4. DRAGAN TODIĆ dipl.iur.
5. MILENKO ŽIVKOVIĆ dipl.oec.
6. LJILJANA SREMAC
7. LJUBOMIR AJDUKOVIĆ dipl.iur.
8. RATKO MRĐA dipl.ing.računarstva
9. PETKO TOMIĆ dr.med.
10. ĐORĐE MAKSIMOVIĆ prof.
11. SRĐAN VASILJEVIĆ prof.
12. BOJAN ERIĆ dipl.oec.

HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA

1. NIKOLA VULJANIĆ
2. dr.sc. MARITA BRČIĆ KULJIŠ
3. STIPE DRMIĆ
4. DINA DOMIJAN
5. prof.dr.sc. DAMIR HRŠAK
6. DRAGO ČULINA
7. ĐULIJANO GRUM
8. SILVIJA DOLOŠIĆ
9. WILLIAM NEGRI
10. mr.sc. ZDENKA BREBRIĆ
11. mr.sc. MARIJA SCHUBERT
12. mr.sc. ALJANA KOVAČIĆ

AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS

1. BRANKO BORKOVIĆ
2. BRUNO LANGER
3. GORDANA RADIĆ
4. MARIN VIDIĆ
5. PETAR MIKLOŠ WEISZ
6. SANJA KUMPAR
7. JASENKO STIPAC
8. ALEN FUĆAK
9. RAJKA RIGLER-KUNOVIĆ
10. TOMISLAV ČEPELJA
11. ARIANA PETRIĆ
12. ALOJZ HORVAT

HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP

1. prof.dr.sc. TOMISLAV SUNIĆ
2. KREŠIMIR MIHAJLOVIĆ prof.
3. JASENKA HALEUŠ
4. KSENIJA MUSA dipl.soc/dipl.cro
5. IVAN LOZO
6. prof.dr.sc. DRAŽEN PEHAR
7. MATE BEKAVAC dipl.oec.
8. IVAN PAVIĆ mag.geologije
9. DARIA LONČAREVIĆ
10. MARIN PERKOVIĆ mag.oec.
11. DINKO PUTNIK dipl.iur.
12. dr.sc. ZLATKO ŠRAM

DEMOKRATSKI CENTAR - DC

1. prof.dr.sc. SLOBODAN LANG
2. dr.sc. AIDA CVJETKOVIĆ
3. akademik VIDA DEMARIN
4. DARKO DOVRANIĆ
5. prof.dr.sc. JOŠKO JUVANČIĆ
6. prof.dr.sc. VJERA KATALINIĆ
7. DRAGAN MILANOVIĆ dipl.politolog
8. BRANKO PEK
9. DANIJEL REHAK
10. TIBOR SANTO dr.med.
11. INA VUKIĆ mag.psihologije
12. PETAR BAŠIĆ dipl.povjesničar

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB
HRVATSKI DEMOKRATSKI SLOBODARSKI SAVEZ DALMACIJE - HDSSD
ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR

1. dr.sc. STJEPAN RIBIĆ
2. prof.dr.sc. BORIS ANTUNOVIĆ dr.vet.med.
3. BORO GRUBIŠIĆ dr.med.
4. HRVOJE TOMASOVIĆ dr.med.
5. ZDRAVKO PEKO
6. mr.sc. SLAVICA JELINIĆ
7. MARIJA MAMIĆ
8. MARINA KOVAČ JURKOVIĆ
9. BORKO BARABAN prof.
10. TAMARA PALČIĆ dipl.ing.poljoprivrede
11. IVAN SAMBUNJAK univ.bacc.ing.geodet geoinf.
12. DRAŽEN ĐUROVIĆ dr.med.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - IVAN JAKOVČIĆ
Nositelj liste: IVAN JAKOVČIĆ

1. IVAN JAKOVČIĆ
2. NELA SRŠEN
3. akademik VLASTA PILIŽOTA
4. dr.sc. NIKOLA IVANIŠ
5. DARKO LORENCIN
6. NIKOLA LUNIĆ
7. GIOVANNI CERNOGORAZ
8. SNJEŽANA ABRAMOVIĆ MILKOVIĆ
9. MARIJA ĐURIN
10. TOMISLAV GOLL
11. VIVIANA BENUSSI
12. NATAŠA PLIŠIĆ

ZELENI ZAJEDNO

1. TONI VIDAN
2. ALEKSANDRA STARČEVIĆ
3. BOJANA GENOV-MATUNCI
4. MLADEN KORDIĆ
5. RENATA VRANYCZANY AZINOVIĆ
6. ZLATKO BURIĆ
7. VERA PETRINJAK-ŠIMEK
8. ZORAN FERIĆ
9. SVJETLANA LUGAR
10. TONI GABRIĆ
11. IVANA BABIĆ
12. VLADIMIR LAY

ZAGREBAČKA NEZAVISNA LISTA - ZNL

1. mr.sc. DIJANA KOBAS DEŠKOVIĆ
2. MARIO OBRADOVIĆ ing.
3. ANA-MARIJA KULUŠIĆ dr.med.dent.
4. JANKO IVANIŠ mag.
5. dr.sc. IVANA GRČIĆ
6. MATEO GULAM dipl.iur.
7. IVA BIONDA VRANARIČIĆ struč.spec.oec.
8. NIKOLA BREBRIĆ mag.ing.
9. KSENIJA DATKOVIĆ prof.
10. MARKO MATOIC dr.med.
11. MARIJA ŠUŠENJ dipl.ing.
12. DAMIR GRGIĆ mag.kineziologije

NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE - NSH

1. MATO MLINARIĆ
2. VESNA VRANKIĆ
3. TOMO OSTOJIĆ
4. AZRA KOVAČIĆ
5. DUBRAVKA MAVRIN
6. ANTUN IŠTVANOVIĆ
7. LUCIJA BILJAKA
8. ANTUN FURJAN
9. ROBERTINA ČUHNIL
10. MARICA ČIČAK
11. VESNA NJEŽIĆ
12. VLADIMIR NOVOTNY

HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU

1. LADISLAV ILČIĆ prof.
2. KREŠIMIR MILETIĆ univ.spec.act.soc.
3. dr.sc. IVAN POLJAKOVIĆ
4. prof.dr.sc. IVICA GRKOVIĆ
5. HRVOJE HITREC prof.
6. prof.dr.sc. MARCELA ŠPERANDA
7. KUZMA KOVAČIĆ prof. akad. kipar
8. PERO VUČICA oec.
9. CARLA KONTA mag. Hist.
10. mr.sc. HRVOJE ŠLEZAK
11. JELENA ĆORIĆ MUDROVČIĆ prof.
12. DŽIVO BRČIĆ prof.

SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP

1. BORIS BOGDANIĆ
2. VLADIMIR KAPURALIN
3. IVAN VLAINIĆ
4. JASNA TKALEC
5. LIDIJA ČULO
6. DAVOR RAKIĆ
7. VESNA NIKOLIĆ-GRGAŠ
8. DRAGICA LOVREKOVIĆ
9. DALIBOR VIDOVIĆ
10. VLADO BUŠIĆ
11. VANJA VOJVODIĆ
12. DANIJEL PIKUTIĆ

OBITELJSKA STRANKA - OS

1. KATARINA TONKOVIĆ PIGAC
2. DUŠAN BEŠLIĆ
3. KREŠIMIR ŠTETIĆ
4. ANĐA ĆURIĆ-SLUNJSKI
5. MARINA SABLJIĆ
6. JOSIP TOMIČIĆ
7. TOMISLAV JURIĆ
8. ZLATKO GREGOV
9. NIKOLA ROCA
10. GORAN PERIĆ
11. MARIJA STUDEN
12. DRAŽEN DUJMOVIĆ

AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU - ABH
JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA

1. MARJAN BOŠNJAK
2. MARIO SLAVIČEK
3. NEĐELJKA BATINOVIĆ prof.
4. dr.sc. SLAVEN ŠUBA
5. dr.sc. IGOR JELČIĆ dr.med.
6. MLADEN PANJAKO ing.prom.
7. ANĐELA SALAPIĆ dipl.teol.
8. JURICA ŠTELMA
9. IVAN PEPIĆ
10. dr.sc. ANTUN LAUC
11. IGOR KOVAČ bacc.oec.
12. ŽELJKO CVRTILA mr.

POKRET ZA MODERNU HRVATSKU

1. ANTE ROSO
2. SANDRA BRŠEC ROLIH univ.spec.oec
3. RADOVAN SMOKVINA
4. mr.sc. CLAUDIA ČOVIĆ
5. SULEJMAN TABAKOVIĆ
6. DARKO PETRIČIĆ
7. mr.sc. SONJA VLAHEK
8. JOZO ČABRAJA
9. ŽELJKO POPOVIĆ
10. PAŠK KAČINARI
11. JURICA ILIĆ
12. DAMIR GAŠPAROVIĆ

AKCIJA MLADIH - AM

1. MARIO LOZANČIĆ
2. ROBERT KURELIĆ
3. MANDICA VRANJIĆ
4. MARIO MAROLIN
5. MIA MASNJAK
6. TOMISLAV MAMIĆ
7. IVANA GRIPARIĆ
8. TOMISLAV LESINGER
9. BRANKA JANJIĆ
10. IVANA MALARIĆ
11. ILIJA PAŠALIĆ
12. LADA CRNOBORI

ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA

1. MIRKO MAKAUS prof.
2. GORDANA POPOVIĆ prof.
3. MAJA VUJANIĆ prof.
4. RENATA VRDOLJAK prof.
5. IVAN CVETKOVIĆ dr.vet.med.
6. SLAVKO MANDEKIĆ ing.
7. MIRA HORVAT dipl.oec.
8. SAMIR MUČOLI ing.
9. VLADIMIR KONEČNY prof.
10. SANDRA BONIFAČIĆ BARIČEVIĆ
11. OLIVER PAVIĆ
12. DOROTEA PAVLETIĆ dipl.oec.

PIRATSKA STRANKA - PS

1. MAŠA UTKOVIĆ bacc.oec.
2. dr.sc. IVAN VORAS dipl.ing.
3. MIROSLAV AMBRUŠ-KIŠ
4. GORAN KAUZLARIĆ prof.
5. IVAN OŽVATIĆ
6. SONJA PAPEŠ dipl.ing.
7. MARKO SUČIĆ dipl.iur.
8. DARIO VIDOVIĆ
9. MARKO DOKO univ.mag.math.
10. JURAJ FLEISS
11. HRVOJE JEGJUD
12. BOJAN KOPITAR

GLAS RAZUMA
MEĐIMURSKA STRANKA - MS

1. dr.sc. SREĆKO SLADOLJEV akad.
2. mr.sc. ĐULA RUŠINOVIĆ-SUNARA dr.med.
3. LIDIJA GAJSKI dr.med.
4. IVAN RUDE dipl.iur.
5. ALEKSANDAR SOLTYŠIK dr.med.
6. NIKOLA DUPER
7. AIDA JUKIĆ dipl.iur.
8. mr.sc. MILAN PERKOVAC dipl.ing. elekt.
9. DUBRAVKA FINKA dr.med.
10. RATKO MARTINOVIĆ
11. TANJA POPOVIĆ FILIPOVIĆ
12. SONJA JADREŠKO

AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD

1. VEDRAN VIDMAR
2. IGOR KINDIJ
3. ZORAN PAVLOVIĆ
4. ANA ŠIVAK
5. IRENA BOŠKOVIĆ
6. VJEKOSLAV BOŠKOVIĆ
7. BORIS ČUBRIĆ
8. ANTONIO BARNJAK
9. MIRNA LEKIĆ
10. VALERIJA KASUMOVIĆ
11. KLEMENTINA BAŠKOVIĆ
12. ALEKSANDAR ZEMUNIK


Vezane vijesti
  • Autor: Orhidea Gaura
  • Photo: europarl.europa.eu
  • Datum: utorak, 19. ožujka 2013. u 16:25
 

      
Zadnje vijesti
Hrvatska KATASTROFA U VUKOVARU: Mnogi dodijeljeni stanovi u Vukovaru prazni, a 1450 osoba čeka stan

Stanjem vezanim uz vlasništvo te upravljanjem stanovima nisu zadovoljni u vukovarskoj Gradskoj upravi.

Hrvatska SKANDALOZNA PRESUDA: Radman bez IKAKVIH dokaza dobio presudu protiv izjava Franciškovića koji je prenio da je Radman bio suradnik KOS-a!

Sutkinja vjerovala Radmanu bez ikakvog pisanog dokaza, zabilješke ili liječničkog mišljenja....

Hrvatska UKLJUČIMO SE: Pomozimo ovim okicama; Devetogodišnjak boluje od karcinoma; preživljava s 280 kuna mjesečno

Ivanka, Josipova majka je nezaposlena, a žive od 280 kuna dječjeg doplatka na mjesec.

Izdvojeno
Najčitanije