Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Udruga Franak ide dalje: Poslali EK prijavu zbog nedjelovanja u vezi s prijavom Udruge Franak iz lipnja 2015.!

Autor: dnevno.hr

Prijava će biti poslana i Vladi RH, radi pomoći u rješenju spora s EK-om.

Udruga Franak poslala je 15. srpnja 2016. prijavu Europskoj komisiji kojom upozorava na nečinjenje Komisije u vezi s prijavom Udruge Franak iz lipnja 2015. Prijavom se detaljno obrazlažu činjenice u vezi s konverzijom CHF kredita te se dokazuje da nema razloga za sudsko postupanje protiv Republike Hrvatsk. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Udruga Franak uputila je u petak 15. srpnja 2016. Europskoj komisiji (EK) prijavu, iz koje naglašavamo sljedeće detalje:

1. Upozorava se na nečinjenje EK-a u vezi s prijavom Udruge Franak od lipnja 2015., kojom je traženo da se utvrdi nepoštivanje EU prava kod donošenja kolektivne sudske presude u slučaju Franak zbog toga jer Vrhovni sud nije tražio odgovor na prethodno pitanje o „slučaju Franak“ te zbog toga jer presuda nije u skladu s Direktivom 93/13 EU-a te s judikaturom Europskoga suda pravde u sličnim privatnim sudskim procesima.

2. Detaljno se obrazlaže proporcionalnost davanja banaka, države i dužnika u konverziji CHF kredita te se dokazuje da banke realno uopće nemaju nikakav trošak konverzije, nego dapače imaju velike koristi koje će se pokazati u sljedećih nekoliko godina, a neke su vidljive već i sada.

3. Upozorava se ne neprikladnost pokretanja bilo kakvih aktivnosti EK-a prema Vladi RH prije nego što se riješe sudski procesi i prethodni procesi koji su u tijeku, a to su:

a) Ustavna tužba povodom kolektivne sudske presude u „slučaju Franak“.

b) Prijava Udruge Franak EK-u zbog nepoštivanja EU-prava u kolektivnome sudskom procesu u „slučaju Franak“.

c) Zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o konverziji na Ustavnome sudu koji je podnijelo nekoliko banaka.

4. Objašnjava se dodatno zašto je valutna klauzula CHF bila nepoštena i nezakonita ugovorna odredba.

5. Konkretno se EK-u postavljaju sljedeća pitanja i zahtjevi:

a) Da bez odgode dostavi informaciju u kojem stadiju rješavanja se nalazi prijava Udruge Franak iz lipnja 2015. godine i koje je konkretne aktivnosti i kada po tome Komisija poduzela?

b) Koje je konkretne korake i aktivnosti Komisija poduzela u zaštiti građana Europske unije, konkretno građana Republike Hrvatske kao potrošača, a po pitanju CHF indeksiranog kreditiranja, i kada?

c) Što je predmet opomene Republici Hrvatskoj u pogledu Zakona o konverziji i jesu li pri sastavljanju opomene imali na umu sudsku praksu Europskog suda pravde po pitanju primjene Direktive 93/13 te činjenicu da na Ustavnom sudu RH još nije riješena tužba Udruge Franak u vezi s kolektivnom presudom u „slučaju Franak“ te da na tome sudu još nije konačno odlučeno o ustavnosti samoga Zakona o konverziji?

4)Postoji li u mehanizmima postupanja Komisije ili nekom drugom dokumentu Europske Unije propisana procedura, posebice ukoliko se to odnosi na sveobuhvatno rješavanje problema CHF indeksiranog kreditiranja, prema kojoj financijske institucije (poslovne banke) imaju prednost i povlaštenu zaštitu u odnosu na građane Europske Unije, potrošače te ukoliko postoji da se pošalje obavijest o tome.

5)Jesu li imali na umu da je na dan slanja opomene, 16. lipnja 2016., u Hrvatskome saboru izglasano nepovjerenje bivšoj vladi te da će se parlamentarni izbori održati tek u rujnu 2016. godine, nakon čega će tek biti formirana nova Vlada RH ?

Kompletna prijava nalazi se na linku.

Prijava će biti poslana i Vladi RH, radi pomoći u rješenju spora s EK-om.

Osim toga, danas je Ministarstvu financija poslana požurnica kojom se traži očitovanje o učincima konverzije, jer na temelju izvještaja o konverziji razlika glavnica u CHF kreditima prije i poslije konverzije iznosi 5,5 milijardi kuna te učinak preplate i manjka čini 1 milijardu kuna, što ukupno iznosi 6,5 milijardi kuna, dok banke i EK spominju navodno milijardu eura, što je nesukladno izvještaju Ministarstva financija o konverziji CHF kredita, gdje i to samo ministarstvo ima nelogične usporedne podatke u izvještaju. Nakon puna dva mjeseca Ministarstvo financija još uvijek nije se očitovalo po našemu zahtjevu, stoga ih požurujemo na iznošenje činjenica o konverziji.

Udruga Franak

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!

Autor: dnevno.hr

ZADNJE VIJESTI