petir.eu
petir.eu

Sherif grupi uručena nagrada za najboljeg hrvatskog izvoznika drvnih proizvoda

Autor: dnevno.hr

Na kraju konferencije zastupnica Marijana Petir uručila je u prisutnosti Ante Babića, potpredsjednika udruge „Hrvatski izvoznici“ nagrade koju je ta udruga dodijelila tvrtkama u drvnom sektoru. Sherif Grupa je dobila nagradu za najboljeg hrvatskog izvoznika drvnih proizvoda a zaslužila ju je kao najveći europski izvoznik drva i drvnih proizvoda u Egipat (dok također izvozi i na tržišta Bliskog istoka). Nagradu je primio Damir Pašić, direktor i vlasnik Grupe. "Hrvatski drvni klaster" dobio je nagradu za promicanje hrvatskog drva i izvoza drvnih proizvoda, a nagradu je primio direktor Marijan Kavran.

U organizaciji hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu Marijane Petir, a u suradnji s Hrvatskim drvnim klasterom u Europskom parlamentu održana je  u utorak 12. srpnja 2016. godine „Konferencija o investicijama u šumarstvo i drvoprerađivačku industriju u zemljama jugoistočne Europe“. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici šumarskog sektora i drvne industrije Hrvatske, Austrije, Italije, Bosne i Hercegovine, ali i predstavnici državnih, regionalnih i lokalnih institucija i tijela vlasti.

U uvodnom obraćanju zastupnica Petir ukazala je na potencijal hrvatskih šuma i europskih šuma u provedbi energetske i klimatske politike EU jer su šume pluća Europe, odličan ponor ugljika i izvor energije. Posebne oblike održivog gospodarenja šumama kakav ima Hrvatska, a koji su povezani s lokalnim geografskim posebnostima i karakteristikama prostora, također treba s europske razine prepoznati i adekvatno vrednovati. Šume se ne smije promatrati samo kao izvor obnovljive energije već se treba uzeti u obzir njihova uloga u zaštiti bioraznolikosti, kao prostora za rekreaciju, ali i kao održivu sirovinu i građevni materijal koji se može koristiti u raznim sektorima proizvodnje. Doprinosom održivom gospodarenju šumama i unaprjeđenjem drvoprerađivačkog sektora, posebice podrškom malim i srednjim poduzećima, čuva se ruralni prostor, a moguće je postići i otvaranje toliko potrebnih „zelenih“ radnih mjesta.

U svom izlaganju austrijska zastupnica u Europskom parlamentu Elisabeth Köstinger založila se za holistički pristup gospodarenju šumama i cijelom drvoprerađivačkom sektoru. Sporazumom iz Pariza 195 zemalja obvezalo se na novo poglavlje o doprinosu ublažavanja klimatskih promjena i zadržavanja globalnog porasta temperature. Köstinger upravo tu vidi potencijal multifunkcionalne uloge šuma te drvnog sektora koji je danas treći poslodavac u Europi i ključni igrač u borbi protiv klimatskih promjena. Povećana upotreba drva na održiv način doprinosi dekarbonizaciji europskog društva. Istaknula je kako je EU strategija za šume krenula dobrim putem uključujući u svoju politiku i socijalni segment te da se samo na taj način, uz podršku šire zajednice, mogu napraviti željene promjene. Zato su potrebne inovacije i istraživanja u području šumarstva.

Višnja Jurnjak, ispred Holzclustera iz Štajerske predstavila je aktivnosti Drvnog klastera Austrije, a posebice Štajerske. Štajerska predstavlja regiju u kojoj je šumarstvo glavna djelatnost. Šumarstvo i drvna industrija najveći su poslodavac u Austriji, sektor ostvaruje godišnji prihod od 12 milijardi eura. Također, Štajerska je drugo najveće pošumljeno područje u Austriji te je ta djelatnost bitna u kontekstu ruralnog razvoja pokrajine. Posljednje je vrijeme zabilježeno smanjenje zaposlenih u drvnoj industriji, a upravo promotivnom kampanjom te edukacijom Holzcluster nastoji preokrenuti negativne trendove. Promocija centralnog i jugoistočnog dijela Europe od iznimne je važnosti za drvnu industriju. Holzcluster uspješno surađuje sa Hrvatskom i ostalim članicama EU. Većinu aktivnosti usmjeruju na inovacije te ohrabruje podatak o podizanju udjela drvne građe u građevinskom sektoru s 14% na 22% u posljednjih desetak godina. Danas svaka treća kuća i četvrta zgrada u Austriji ima drvnu konstrukciju, a arhitekti projektiraju i višekatne zgrade.

Predstavnica Glavne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske komisije Maria Gafo Gomez Zamalloa upoznala je nazočne sa stavovima i aktivnostima EK na izradi novih zakonskih prijedloga. Europa promiče politiku održivog upravljanja šuma i održive proizvodnje što je posebno značajno za razvoj ruralnog područja. Zbog toga je šumu potrebno sagledavati u svoj njezinoj punini i multifunkcionalnosti. Ukoliko se želi jaka drvna industrija, u tom području potrebne su inovacije, ali i bolja komunikacija i koordinacija. Pošumljavanje i gospodarska odgovornost od izrazite su važnosti za održiv razvoj sektora šumarstva i drvoprerađivačke industrije. Važne su politike na kojima se trenutno radi, a one vezane uz šumarstvo su donošenje novih propisa o korištenju zemljišta, prenamjeni zemljišta i šumarstvu, ali i rad na novoj direktivi o obnovljivim izvorima energije unutar koje će se razmotriti i kriteriji održivosti za biomasu što je upravo zastupnica Petir predložila kao izvjestiteljica o obnovljivim izvorima energije u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta.

Marie Donnelly predstavnica Glavne uprave za energiju Europske komisije istaknula je važnost biomase u energetskom miksu koji se koristi u Europi. Najviše energenta u EU koristi se za grijanje i hlađenje, prijevoz i proizvodnju električne energije. Europska energetska politika ima jasne ciljeve, a to su sigurna opskrba energijom, dostupnost energije i njena održivost. Biomasa je kao energent u značajnom postotku prisutna u EU s oko 60%, a uvjeti za razvoj tog sektora postoje. Europa 92% biomase koju koristi proizvodi na svom teritoriju, a 8% uvozi te je važno da se tih 8% proizvodi po istim standardima održivosti. U EU postoji politika održivosti koja je prilagođena svakoj državi članici i njezinim posebnostima. Donnelly je ustvrdila kako su postojeći uvjeti održivosti korištenja biomase u EU prvoklasni, najbolji na svijetu. Upravo zbog toga bi trebao postojati pravni okvir i standardi kojih bi se trebale držati i države iz kojih se drvna sirovina uvozi. Zaključila je kako treba više pozornosti posvetiti gubitku energije pri grijanju jer je u ovom trenutku iskoristivost te energije svega 25% te na ovom polju vidi nužnost inovacija. Iskorištavanje biomase pridonosi dekarbonizaciji Europe te će upravo novi zakonodavni prijedlozi do kraja godine potaknuti daljnji napredak i drvnog sektora u tom smjeru.

U nastavku konferencije Ana Canomanuel Avila predstavila je Udrugu europskih zemljoposjednika koja je član savjetodavne skupine Komisije kada su po srijedi pitanja šumarstva. Predstavila je natječaj „Europsko drvo godine“ koji udruga organizira u suradnji s Udrugom Europsko partnerstvo za okoliš i njihovom fondacijom srednje i istočne Europe koja okuplja predstavnike šest istočnoeuropskih država članica.

Tijekom panel rasprava koje su uslijedile voditelj projekta Tehnološki centar drvne industrije Lepoglave Damjan Županić opisao je projekt strojnog parka kojim se nastoji pomoći malom i srednjem poduzetništvu Lepoglave.

Petar Mamula, zamjenik župana Primorsko-goranske županije upozorio je na probleme gubitka statusa brdsko–planinskog područja za dio županije jer se tom odlukom direktno utjecalo na život tog prostora kojem je drvna industrija glavni pokretač razvoja.

Florian Elvio iz Florian Grupe istaknuo je prednosti dobre promidžbe drva kao pogodnog i poželjnog materijala za moderan dizajn. Danas se traži ekološki pristup u upravljanju drvnom sirovinom te smatra kako bi Hrvatska trebala je povećati investicije u tom području.

Goran Lučev iz tvrtke Požgaj d.o.o. pohvalio je konferenciju koju smatra izuzetno korisnom kao i zakonodavne pakete na kojima radi Europska komisija.

Željko Lovrak iz Pelet projekt d.o.o. predstavio je projekte na kojima radi i rekao da bi trebalo u potpunosti iskoristiti dostupnu biomasu u okviru održivosti.

Barbara Lučić iz Hercegbosankih šuma d.o.o. istaknula je da je cilj upoznati se s regulativom EU i uspostaviti snažniju prekograničnu suradnju i osigurati razmjenu iskustva u gospodarenju šumama.

Na kraju konferencije zastupnica Marijana Petir uručila je u prisutnosti Ante Babića, potpredsjednika udruge „Hrvatski izvoznici“ nagrade koju je ta udruga dodijelila tvrtkama u drvnom sektoru. Sherif Grupa je dobila nagradu za najboljeg hrvatskog izvoznika drvnih proizvoda a zaslužila ju je kao najveći europski izvoznik drva i drvnih proizvoda u Egipat (dok također izvozi i na tržišta Bliskog istoka). Nagradu je primio Damir Pašić, direktor i vlasnik Grupe. “Hrvatski drvni klaster” dobio je nagradu za promicanje hrvatskog drva i izvoza drvnih proizvoda, a nagradu je primio direktor Marijan Kavran.

Autor: dnevno.hr

ZADNJE VIJESTI