Screenshot

Petir: 8,2 milijarde eura osigurano je za šume

Autor: dnevno.hr

Hrvatska treba nastojati približiti svoje politike i viziju razvoja politikama usmjerenima povećanju ulaganja i otvaranju novih radnim mjesta upravo u zelenim tehnologijama za što imamo izvrsne potencijale

Na ovotjednoj izvanrednoj sjednici održanoj u Strasbourgu, članovi čak tri Odbora Europskog parlamenta – Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj te Odbora za industriju, istraživanje i energiju raspravljali su o provedbi Europske strategije za šume, a u kontekstu izmjena europskog zakonodavstva koje uključuje energetsko-klimatski paket zakona i paket zakona o kružnom gospodarstvu. Odbori su također raspravili i generalnu politiku šumarstva u okvirima ruralnog razvoja.

Nacionalne šumarske politike poduprijete su drugim stupom Zajedničke poljoprivredne politike te je Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj u razdoblju od 2014. do 2020. godine osigurano 8,2 milijarde EUR-a, od čega je 2.2. milijarde EUR-a predviđeno za mjere reforestacije na više od 0.5 milijuna hektara, a više od 200.000 korisnika moći će ta sredstva koristi za osposobljavanje, profesionalnu edukaciju i trening uključujući i djelovanje savjetodavnih službi.

 šumska se površina EU-a povećava. Između 1990. i 2000.godine narasla je za 11 milijuna hektara, prije svega zahvaljujući prirodnom širenju i naporima pošumljavanja. Taj se trend nastavio i nakon 2000. godine.

U raspravi se hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir osvrnula na prijedlog Uredbe o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama (LULUCF) koji je predstavljen tijekom ljeta.

„Stječe se dojam kao da se na iste polazne pozicije stavlja sve države članice bez obzira imale one 60% površina pod šumama ili pak 11%,“ rekla je Petir, navodeći kako dobro i održivo gospodarenje šumama treba uzeti u obzir jer se u suprotnom države članice koje imaju potencijal za razvoj tog sektora ne podupire u njihovom razvoju i većem korištenju šumskih površina. “Hrvatska ima poseban način gospodarenja šumama koji je vjerojatno svojstven i drugim podunavskim zemljama. Mi imamo kvalitetnu sirovinu te stabla stara i po 120 godina. Stavljanjem svih država članica pod znak jednakosti posebnost pojedinih EU zemalja, kao i njihovo održivo gospodarenje šumama, ne dolazi do izražaja. Naše šumske površine se ne sijeku do posljednjeg stabla, već se posječeno stablo zamjenjuje novim. Na taj se način upravo čuvaju i ekološke funkcije šuma,“ zaključila je Petir te zatražila da se to vrednuje u novom zakonodavnom paketu.

Hrvatska treba nastojati približiti svoje politike i viziju razvoja politikama usmjerenima povećanju ulaganja i otvaranju novih radnim mjesta upravo u zelenim tehnologijama za što imamo izvrsne potencijale. Međutim, putem svojih predstavnika u Vijeću i Parlamentu moramo se izboriti za adekvatno vrednovanje svojih očuvanih ekoloških potencijala te ih upotrijebiti na održiv način i sa što većim uključivanjem naših građana kako bi oni imali koristi od tih potencijala, a ne neke uske interesne skupine kao što je do sada bio slučaj. Na tom putu potrebna nam je suradnja svih uključenih u kreiranje europskog zakonodavstva kako bismo ostvarili željne ciljeve: gospodarski rast i radna mjesta te očuvanje našeg okoliša i prirode.

Autor: dnevno.hr