Krunoslav Petric/PIXSELL

Broj zaposlenih u Vukovaru umjesto da raste opada!

Autor: Dnevno.hr

Broj poduzetnika U Vukovaru porastao je sa 380, u 2010. godini, na 435, u 2015. godini

Prema rezultatima koje su poduzetnici sa sjedištem u Vukovaru iskazali u godišnjim financijskim izvještajima evidentiranim u Registru godišnjih financijskih izvještaja, u razdoblju od 2010. do 2015. godine, najveći ukupan prihod ostvaren je u 2015. godini i iznosio je gotovo 6,1 milijardu kuna odnosno 19,3 % više u odnosu na 2014 godinu.

Broj poduzetnika u promatranom je razdoblju porastao sa 380, u 2010. godini, na 435, u 2015. godini, a broj zaposlenih manji je za 16,0 %. U 2010. godini kod poduzetnika je bilo 5160 zaposlenih, a 2015. godine 4338. Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je u 2015. godini i iznosila je 3.749 kuna, što je 211 kuna više u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću obračunatu u 2010. godini.

Investicije u novu dugotrajnu imovinu bile su najveće u 2010. i 2011. godini (više od 322 milijuna kuna), a narednih se godina taj iznos smanjivao da bi u 2015. godini iznosio 67 milijuna kuna. U promatranom razdoblju poduzetnici sa sjedištem u Vukovaru poslovali su s dobiti razdoblja osim 2012. godine, na kraju koje je ostvaren gubitak razdoblja u iznosu od 237,3 milijuna kuna. Na negativan rezultat poslovanja poduzetnika na razini Vukovara u 2012. godini najviše su utjecali rezultati poslovanja društva BOROVO d.d., koje je te godine poslovali s gubitkom razdoblja u iznosu od 132,0 milijuna kuna. Najvišu neto dobit poduzetnici Vukovara ostvarili su u 2015. godini i iznosila je 272,3 milijuna kuna.

U 2015. godini poduzetnici u gradu Vukovaru ostvarili su 1.397.816 kuna prihoda po zaposlenom, što je više u odnosu na 2014. godinu, kada je prihod po zaposlenom iznosio 1.267.259 kuna, te je veći u odnosu na 2010. godinu u kojoj je prihod po zaposlenom iznosio 449.751 kunu.

Poduzetnici grada Vukovara, njih 435, u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu ostvarili su veći ukupan prihod i to za 866,7 milijuna kuna ili za 16,7 %. Konsolidirani financijski rezultat u 2015. godini je neto dobit u iznosu od 272,3 milijuna kuna, koja je u odnosu na 2014. godinu povećana za 155 % (tablica 15).

Kod 435 poduzetnika bilo je zaposleno 4338 radnika, koji su ostvarili ukupan prihod od 6,1 milijarde kuna i ukupne rashode od 5,7 milijardi kuna. Dobit razdoblja ostvarilo je 295 poduzetnika u iznosu od 373,6 milijuna kuna, a gubitak razdoblja iskazan je kod 140 poduzetnika u iznosu od 101,3 milijuna kuna.

Poduzetnici grada Vukovara ostvarili su u 2015. godini neto dobit od 272,3 milijuna kuna, poduzetnici Vukovarsko srijemske županije ostvarili su neto dobit u iznosu od 412,4 milijuna kuna, dok su poduzetnici Hrvatske ostvarili neto dobit od 17,1 milijardu kuna.

Jedna od karakteristika poslovanja poduzetnika Hrvatske je dominantan utjecaj jednog ili malog broja poduzetnika na ukupne rezultate poslovanja općine/grada, županije i djelatnosti, što potvrđuje primjer poduzetnika u gradu Vukovaru. Riječ je o velikom poduzetniku, PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., koje je u 2015. godini ostvario ukupan prihod u iznosu od 3,7 milijardi kuna, a godinu završio sa više od 206 milijuna kuna neto dobiti1 te je time značajno utjecao na pozitivan rezultat poslovanja poduzetnika grada Vukovara.

Promatrano kroz razdoblje od 2010. do 2015. godine, navedeno je društvo 2010. godine poslovalo s gubitkom u iznosu od 7,7 milijuna, a od 2011. i dalje posluje s dobiti s tim da je dobit rasla iz godine u godinu i sa 1,26 milijuna, koliko je iznosila 2011. godine, u 2015. godini je narasla na 206,5 milijuna kuna.

Autor: Dnevno.hr