Na današnji dan rodio se Dragutin Gorjanović-Kramberger – hrvatski prirodoslovac svjetskoga glasa

Autor: Dražen Krajcar

Još kao dječak zainteresirao se za fosile riba i biljaka koje se moglo pronaći u okolici Zagreba.

Paleontolog, geolog i antropolog Dragutin Gorjanović-Kramberger rodio se u Zagrebu 25. listopada 1856. godine. Njegovo rođeno ime bilo je zapravo Karlo Kramberger, a kasnije je svoje njemačko prezime pohrvatio u Gorjanović. Ime Karlo i inače se može prevoditi u Dragutin, što zvuči više hrvatski.

Mladi se Dragutin kao dječak zainteresirao za fosile riba i biljaka koje se moglo pronaći u okolici Zagreba (morski fosili na zagrebačkom području potječu iz doba kad je ovdje bilo more). Ljubav prema fosilima koju je tada usvojio ostala mu je tijekom cijelog života. Studirao je paleontologiju u Zürichu i Münchenu, a doktorirao u Tübingenu.

Bavio se paleontologijom, stratigrafijom (izvršio podjelu pliocena sjeverne Hrvatske), tektonikom (Medvednica), paleoklimatologijom, hidrografijom, primijenjenom geologijom i geološkim kartiranjem (pregledna geološka karta Hrvatske i Slavonije).

Kad su mu bile 42 godine (1899.) postigao je svoj najveći uspjeh – otkrio je na Hušnjakovu brdu, kod Krapine, bogato nalazište pračovjeka (krapinski pračovjek). Taj nalaz bio je odlučujući dokaz o postojanju fosilnoga pleistocenskog čovjeka. U pješčenjačkim naslagama špilje nađeno je oko devet stotina ljudskih fosilnih kostiju, koje pripadaju fosilnim ostacima više desetaka pračovjeka različitog spola i životne dobi. Nađeni su i brojni fosilni ostatci mnogih životinja. Više od tisuću pronađenih komada kamenog oruđa iz razdoblja paleolitika svjedoči o materijalnoj kulturi krapinskog pračovjeka. Starost ovog bogatog lokaliteta odgovara vremenu prije 130.000 godina. Zahvaljujući radovima koje je objavio o otkriću na krapinskom nalazištu i brojnim raspravama koje je vodio s europskim antropolozima Krambergera se smatra jednim od utemeljitelja svjetske paleoantropologije.

Napisao je 237 radova, iz raznih znanstvenih područja, u hrvatskim i inozemnim časopisima, od kojih je posebno značajna monografija Diluvijalni čovjek iz Krapine u Hrvatskoj.

Za svoj rad stekao je mnoga priznanja. Tako je postao počasni građanin grada Zagreba, grada Krapine i grada Karlovca, počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu, počasni član Zbora liječnika Hrvatske i Hrvatskoga prirodoslovnog društva…

Dragutin Gorjanović-Kramberger umro je 1936. godine u rodnom Zagrebu.

Izvor: povijest.hr

Autor: Dražen Krajcar