pINTEREST

USUDITE LI SE PROVJERITI SAM SEBE? Riješite ovaj psihološki test Sigmunda Freuda

Autor: A.P.

Predlažemo da prođete jedan njegov zanimljiv test, koji će Vam pomoći da bolje upoznate sebe, da sistematizirate znanje o sebi i drugima, dobijete objektivnu procjenu svojih stavova, a također, iskoristite rezultate u daljem radu na sebi.

Sigmund Freud bio je neurolog i utemeljitelj psihoanalize. Iznio je teoriju po kojoj je čovjek nesvjesno biće, bez mogućnosti slobodnog odlučivanja, ne može donositi racionalne odluke, pa čak ni vladati samim sobom. Freud dijeli ličnost, tj. ljudski um na 3 razine: nesvjesno, predsvjesno i svjesno. Nesvjesno je za njega najvažnije. Područje nesvjesnog je najveće i do njega možemo doći samo uz pomoć drugih.

Predlažemo da prođete jedan njegov zanimljiv test, koji će  Vam pomoći da bolje upoznate sebe, da sistematizirate znanje o sebi i drugima, dobijete objektivnu procjenu svojih stavova, a također, iskoristite rezultate u daljem radu na sebi.

Pred vama će biti nekoliko pitanja. Najvažnije pravilo – odgovarajte iskreno – kako se osjećate, i prvo što vam padne napamet.

Na različita pitanja, moguće je dati  iste odgovore. Ne prelazite na sljedeće pitanje, dok ne odgovorite na prethodno. Ne virite u rezultate.

A sada, uzmite olovku, papir i krećemo!

Pitanja

1. Gledate u more (vaš prvi osjećaj, možete zatvoriti oči…)

2. Idete po šumi i gledate pod noge (što osjećate?)

3. Gledate let galebova (što osjećate?)

4. Vidite krdo konja (pišite prvo što osjećate, ne razmišljajte dugo)

5. U pustinji vidite zid s malim otvorom, iza koje je oaza (što ćete napraviti)

6. Opet pustinja. Umorni ste od dugog puta. Vidite posudu sa vodom (što  radite?)

7. Izgubljeni ste u šumi. Smračilo se. Vidite kuću sa osvijetljenim prozorom (što radite?)

8. U magli ste (Kako ćete se ponašati?)

 

Rezultati:   

 

 

1. Vaš odnos prema životu, emocije, osjećaji.

2. Kako se osjećate u svojoj porodici.

3. Vaš odnos prema ženama.

4. Vaš odnos prema muškarcima.

5. Vaša osnovna životna strategija, cilj. Kako riješavate svoje probleme.

6. Vaš seksualni život. Odabir partnera.

7. Vaša spremnost za brak.

8. Vaš odnos prema smrti.

Autor: A.P.