GNU

Blagodat Isusova uskrsnuća

Autor: Ivan Miklenić

Isusovo uskrsnuće i vjera u uskrsnuće ljudi i u današnjoj Hrvatskoj oslobađa sve ljude zarobljene na bilo koji način i jamči im ne samo sjajnu vječnu perspektivu već i snagu za izgradnju pravednijeg, socijalno osjetljivijeg, srdačnijeg, složnijeg i zdravijeg, riječju, bitno boljeg hrvatskog društva.

Isusovo uskrsnuće, kao jedinstveni povijesni i natpovijesni, nadnaravni događaj, za Isusove učenike apsolutno je najvažnija i najaktualnija vijest koja otkriva dotad nepojmljivu novost, ne samo za kršćane nego za sve ljude, za sva Božja stvorenja, živa i neživa, za cjelokupnu stvarnost. Uskrs, blagdan kojim kršćani slave Isusovo uskrsnuće, jedinstveni je i bitno drugačiji od svih drugih svečanih dana, blagdana i spomendana što su ih ljudi slavili, što ih slave ili će ih slaviti. Slavlje Isusova uskrsnuća tiče se stoga ne samo sljedbenika Isusa Krista i ne samo vjernika drugih vjera ili denominacija nego i svih ljudi, pa i onih koji se deklariraju kao indiferentni ili kao agnostici, ateisti ili antiteisti, jer Isusovo uskrsnuće zahvaća apsolutno svu stvarnost i otvara apsolutno novu perspektivu za cjelokupan život, što znači i za društveni, politički, gospodarski, kulturni i ini oblik života.

Premda je Isusovo uskrsnuće u prvome redu iznimni i ljudima nikada dokraja dokučivi i protumačivi misterij, ljudi otvoreni Božjoj objavi, dakle oni koji vjeruju, sposobni su samo iz onoga što je u vezi s Isusovim uskrsnućem razumljivo i prihvatljivo ljudskom razumu nazrijeti apsolutnu novinu, apsolutnu novu mogućnost i novu perspektivu. U Isusovu uskrsnuću, kako to razumije Crkva vođena svjetlom Duha Svetoga, uskrsnuo je čovjek, konkretni povijesni čovjek, Isus iz Nazareta, koji je zemljom prošao čineći dobro, završio na sudu i umro na mučilu. Taj pravi čovjek, Isus iz Nazareta, brat svakoga čovjeka bez obzira na sve razlike, nakon počivanja u grobu ustao je moću Božjom u svom istom, ali proslavljenom tijelu (s nadnaravnim svojstvima), sa svojim čovještvom ušao u Slavu Božju i postao »Prvorođenac od mrtvih«. Drugim riječima, po uskrsnuću Isusa, koji je pravi Bog i pravi čovjek, u Slavu Božju ušao je čovjek. Sve do Isusova uskrsnuća bilo je nemoguće i nepojmljivo da bi smrtni čovjek bio dionikom Slave Božje, a Isusovim uskrsnućem upravo se to dogodilo, i to u skladu s Božjim planom i naumom spasenja ljudi. Druga božanska osoba upravo je zato postala čovjekom, Isusom iz Nazareta, da bi on svojom žrtvom na križu u kojoj je na sebe preuzeo svu krivnju svih ljudi i svojim uskrsnućem omogućio spasenje svim ljudima. Kao što uskrsli Isus živi i kao čovjek, u svom proslavljenom tijelu, tako ostvarenje spasenja znači nastavak života svakoga spašenog čovjeka nakon fizičkog i povijesnog preminuća, znači da ljudski život, po daru Božjega spasenja, Isusovim uskrsnućem postaje vječan, beskonačan. Ljudski život Isusovim uskrsnućem dobiva potpuno novo značenje i novi smisao, i to kako onaj povijesni, vremenski na ovome svijetu, tako i još više onaj vječni, nakon preminuća u Božjoj Slavi.

O životu poslije preminuća, a koji je ljudima omogućen i zajamčen Isusovim uskrsnućem, vjernici mogu tek slutiti da nadmašuje sva ljudska očekivanja – kako je zapisano u Prvoj poslanici Korinćanima: »Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.« Istodobno, baš i zahvaljujući svjetlu Isusova uskrsnuća, vjernici mogu prepoznati bitno nove dimenzije svoga cjelokupnog ovozemaljskog života. Baš sve u ljudskom ovozemaljskom životu na osobnoj i društvenoj razini, zahvaljujući Isusovu uskrsnuću, za sve one koji vjeruju Kristu ima novo značenje i novu važnost.

Suvremeni svijet, premda tzv. politička korektnost to želi prešutjeti, strogo je strukturiran po načelu moći, političke, vojne, gospodarske, financijske…, i koliko se god ustavima i međunarodnim konvencijama propisivala i štitila ljudska prava, ljudski je ovozemaljski život danas mnogima ugroženiji negoli ikada, a Isusovo uskrsnuće rasvjetljava besmisao takvoga stanja. Naime, takvo stanje, niti onima gore povlaštenima niti onima dolje poniženima, ne jamči ispunjenje i ostvarenje njihova stvarnog dobra. Samo vjera u Isusovo uskrsnuće i ljudsko spasenje po njemu sposobna je stvarno osloboditi i one povlaštene i one ponižene od svojih sadašnjih okova i otvoriti im oči i srca za prave i neugrozive vrednote. Isusovo uskrsnuće osvjetljava dostojanstvo svakoga čovjeka i raskrinkava bijedu i razornost svih stvarnih i umišljenih političkih, vojnih, gospodarskih, financijskih i drugih veličina. Isusovo uskrsnuće istodobno je pouzdana nada svima društveno poniženima, ugroženima, marginaliziranima, osiromašenima, jer razbija okvire vremenske sputanosti zemaljskoga ljudskoga vijeka i jer jamči neugrozivu perspektivu boljega i vječnoga življenja. U svjetlu Isusova uskrsnuća i u svjetlu vjere u vlastito uskrsnuće bitno novu vrijednost i važnost dobiva svaka dobrota, svaki časni rad, svako zauzimanje za boljitak i mir, svaka ljubav, svaka žrtva i svako prihvaćanje drugih i drugačijih, jer sve se to zauvijek ugrađuje u novi Božji svijet, svijet pravde i ljubavi, slobode, istine i mira.

Isusovo uskrsnuće i vjera u uskrsnuće ljudi i u današnjoj Hrvatskoj oslobađa sve ljude zarobljene na bilo koji način i jamči im ne samo sjajnu vječnu perspektivu već i snagu za izgradnju pravednijeg, socijalno osjetljivijeg, srdačnijeg, složnijeg i zdravijeg, riječju, bitno boljeg hrvatskog društva. Stoga je iznimno velika odgovornost hrvatskih katoličkih vjernika, osobito u ovoj Godini vjere, svim ljudima u hrvatskom društvu otkriti i posvjedočiti važnost i snagu Isusova uskrsnuća, taj neizmjerni Božji dar, neizmjernu Božju ljubav koja omogućuje početke preobrazbe u ovom i njezino dovršenje u vječnom životu. Snagom Isusova uskrsnuća i vjere u uskrsnuće moguća je stvarna preobrazba i hrvatske politike, gospodarstva, kulture i svih područja osobnog, obiteljskog, društvenog i međunarodnog života.

Autor: Ivan Miklenić