Sakrij oglas
 Velièina slova nikada dokraja dokučivi i protumačivi misterij

Blagodat Isusova uskrsnuća

  • Autor: Ivan Miklenić
  • Datum: ponedjeljak, 01. travnja 2013. u 11:46
Isusovo uskrsnuće i vjera u uskrsnuće ljudi i u današnjoj Hrvatskoj oslobađa sve ljude zarobljene na bilo koji način i jamči im ne samo sjajnu vječnu perspektivu već i snagu za izgradnju pravednijeg, socijalno osjetljivijeg, srdačnijeg, složnijeg i zdravijeg, riječju, bitno boljeg hrvatskog društva.

Isusovo uskrsnuće, kao jedinstveni povijesni i natpovijesni, nadnaravni događaj, za Isusove učenike apsolutno je najvažnija i najaktualnija vijest koja otkriva dotad nepojmljivu novost, ne samo za kršćane nego za sve ljude, za sva Božja stvorenja, živa i neživa, za cjelokupnu stvarnost. Uskrs, blagdan kojim kršćani slave Isusovo uskrsnuće, jedinstveni je i bitno drugačiji od svih drugih svečanih dana, blagdana i spomendana što su ih ljudi slavili, što ih slave ili će ih slaviti. Slavlje Isusova uskrsnuća tiče se stoga ne samo sljedbenika Isusa Krista i ne samo vjernika drugih vjera ili denominacija nego i svih ljudi, pa i onih koji se deklariraju kao indiferentni ili kao agnostici, ateisti ili antiteisti, jer Isusovo uskrsnuće zahvaća apsolutno svu stvarnost i otvara apsolutno novu perspektivu za cjelokupan život, što znači i za društveni, politički, gospodarski, kulturni i ini oblik života.

Premda je Isusovo uskrsnuće u prvome redu iznimni i ljudima nikada dokraja dokučivi i protumačivi misterij, ljudi otvoreni Božjoj objavi, dakle oni koji vjeruju, sposobni su samo iz onoga što je u vezi s Isusovim uskrsnućem razumljivo i prihvatljivo ljudskom razumu nazrijeti apsolutnu novinu, apsolutnu novu mogućnost i novu perspektivu. U Isusovu uskrsnuću, kako to razumije Crkva vođena svjetlom Duha Svetoga, uskrsnuo je čovjek, konkretni povijesni čovjek, Isus iz Nazareta, koji je zemljom prošao čineći dobro, završio na sudu i umro na mučilu. Taj pravi čovjek, Isus iz Nazareta, brat svakoga čovjeka bez obzira na sve razlike, nakon počivanja u grobu ustao je moću Božjom u svom istom, ali proslavljenom tijelu (s nadnaravnim svojstvima), sa svojim čovještvom ušao u Slavu Božju i postao »Prvorođenac od mrtvih«. Drugim riječima, po uskrsnuću Isusa, koji je pravi Bog i pravi čovjek, u Slavu Božju ušao je čovjek. Sve do Isusova uskrsnuća bilo je nemoguće i nepojmljivo da bi smrtni čovjek bio dionikom Slave Božje, a Isusovim uskrsnućem upravo se to dogodilo, i to u skladu s Božjim planom i naumom spasenja ljudi. Druga božanska osoba upravo je zato postala čovjekom, Isusom iz Nazareta, da bi on svojom žrtvom na križu u kojoj je na sebe preuzeo svu krivnju svih ljudi i svojim uskrsnućem omogućio spasenje svim ljudima. Kao što uskrsli Isus živi i kao čovjek, u svom proslavljenom tijelu, tako ostvarenje spasenja znači nastavak života svakoga spašenog čovjeka nakon fizičkog i povijesnog preminuća, znači da ljudski život, po daru Božjega spasenja, Isusovim uskrsnućem postaje vječan, beskonačan. Ljudski život Isusovim uskrsnućem dobiva potpuno novo značenje i novi smisao, i to kako onaj povijesni, vremenski na ovome svijetu, tako i još više onaj vječni, nakon preminuća u Božjoj Slavi.

O životu poslije preminuća, a koji je ljudima omogućen i zajamčen Isusovim uskrsnućem, vjernici mogu tek slutiti da nadmašuje sva ljudska očekivanja - kako je zapisano u Prvoj poslanici Korinćanima: »Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.« Istodobno, baš i zahvaljujući svjetlu Isusova uskrsnuća, vjernici mogu prepoznati bitno nove dimenzije svoga cjelokupnog ovozemaljskog života. Baš sve u ljudskom ovozemaljskom životu na osobnoj i društvenoj razini, zahvaljujući Isusovu uskrsnuću, za sve one koji vjeruju Kristu ima novo značenje i novu važnost.

Suvremeni svijet, premda tzv. politička korektnost to želi prešutjeti, strogo je strukturiran po načelu moći, političke, vojne, gospodarske, financijske..., i koliko se god ustavima i međunarodnim konvencijama propisivala i štitila ljudska prava, ljudski je ovozemaljski život danas mnogima ugroženiji negoli ikada, a Isusovo uskrsnuće rasvjetljava besmisao takvoga stanja. Naime, takvo stanje, niti onima gore povlaštenima niti onima dolje poniženima, ne jamči ispunjenje i ostvarenje njihova stvarnog dobra. Samo vjera u Isusovo uskrsnuće i ljudsko spasenje po njemu sposobna je stvarno osloboditi i one povlaštene i one ponižene od svojih sadašnjih okova i otvoriti im oči i srca za prave i neugrozive vrednote. Isusovo uskrsnuće osvjetljava dostojanstvo svakoga čovjeka i raskrinkava bijedu i razornost svih stvarnih i umišljenih političkih, vojnih, gospodarskih, financijskih i drugih veličina. Isusovo uskrsnuće istodobno je pouzdana nada svima društveno poniženima, ugroženima, marginaliziranima, osiromašenima, jer razbija okvire vremenske sputanosti zemaljskoga ljudskoga vijeka i jer jamči neugrozivu perspektivu boljega i vječnoga življenja. U svjetlu Isusova uskrsnuća i u svjetlu vjere u vlastito uskrsnuće bitno novu vrijednost i važnost dobiva svaka dobrota, svaki časni rad, svako zauzimanje za boljitak i mir, svaka ljubav, svaka žrtva i svako prihvaćanje drugih i drugačijih, jer sve se to zauvijek ugrađuje u novi Božji svijet, svijet pravde i ljubavi, slobode, istine i mira.

Isusovo uskrsnuće i vjera u uskrsnuće ljudi i u današnjoj Hrvatskoj oslobađa sve ljude zarobljene na bilo koji način i jamči im ne samo sjajnu vječnu perspektivu već i snagu za izgradnju pravednijeg, socijalno osjetljivijeg, srdačnijeg, složnijeg i zdravijeg, riječju, bitno boljeg hrvatskog društva. Stoga je iznimno velika odgovornost hrvatskih katoličkih vjernika, osobito u ovoj Godini vjere, svim ljudima u hrvatskom društvu otkriti i posvjedočiti važnost i snagu Isusova uskrsnuća, taj neizmjerni Božji dar, neizmjernu Božju ljubav koja omogućuje početke preobrazbe u ovom i njezino dovršenje u vječnom životu. Snagom Isusova uskrsnuća i vjere u uskrsnuće moguća je stvarna preobrazba i hrvatske politike, gospodarstva, kulture i svih područja osobnog, obiteljskog, društvenog i međunarodnog života.


  • Autor: Ivan Miklenić
  • Photo: GNU
  • Datum: ponedjeljak, 01. travnja 2013. u 11:46
 

      
Zadnje vijesti
Ivan Miklenić Glasovi za novo usmjerenje Hrvatske

Glasovi dani budućoj predsjednici velika su i teška obveza za nju osobno, ali i za sve instance državnih vlasti, političke stranke i za sve ljude dobre volje. Od nove predsjednice očekuje se radikalan

Ivan Miklenić Zašto je Hrvatska 'najgora država' u EU-u?

Hrvatska se osim glede privrede i gospodarstva u EU nije uklopila ni glede europskih vrijednosti, među kojima se ističe stvarna demokracija, zakonitost odnosno vladavina prava te vanjska politika. Sto

Ivan Miklenić Poziv na čovječnost

Božić 2014. u Hrvatskoj, koja tone u prevelikim dubinama beznađa, besperspektivnosti i sve većega siromaštva, poziv je na stvarno i istinsko ozdravljenje čovječnosti u svakom hrvatskom građaninu. Taj

Ivan Miklenić Kakvoga predsjednika treba Hrvatska?

Hrvatska treba predsjednika koji će je vratiti na put nacionalne pomirbe, omogućiti joj da bude upravo ono što stvarno jest, vratiti je na put stvarne tranzicije koja bi hrvatskom društvu donijela osl

Izdvojeno