Uglavnom se koristi protiv naroda

Autor: Stiv Cinik