Stiv Cinik

Tko se nije skrio, magarac je bio.

Autor: Stiv Cinik

Karikatura

Autor: Stiv Cinik