Stiv Cinik

Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada

Autor: Stiv Cinik