Stiv Cinik

Tim koji dobiva se ne mijenja.

Autor: Stiv Cinik