Stiv Cinik

‘Thompsonu ne daju da puca’

Autor: Stiv Cinik