Stiv Cinik

Teško je uhvatiti zalet

Autor: Stiv Cinik