Teški pad sa dalekosežnim posljedicama.

Autor: Stiv Cinik