Stiv Cinik

Ravnomjerna podjela vlasti.

Autor: Stiv Cinik

Vrana obojena u bijelo brzo će se među golubovima pokazati crnom.

Autor: Stiv Cinik