Stiv Cinik

Političari su eksperti za suparničke probleme, a za svoje potpuni diletanti

Autor: Stiv Cinik