Političar uvijek preuveličava ono što ne poznaje.

Autor: Stiv Cinik