Stiv Cinik

Počinje još jedna besmislena izborna kampanja.

Autor: Stiv Cinik