Nesigurni političari žive u svijetu punom uskraćivanja.

Autor: Stiv Cinik