Ne vjeruj vragu ni kad pomoć traži.

Autor: Stiv Cinik