Stiv Cinik

Mučka đubrad tvrde da je nogomet u liku izvjesnog Maminja ušao u sve pore našeg društva

Autor: Stiv Cinik