Stiv Cinik

Moglo bi biti da se radi o neshvaćenom umjetniku?

Autor: Stiv Cinik

Karikatura

Autor: Stiv Cinik