Misao je slična kopanju bunara: voda je najprije mutna, ali se polako razbistri.

Autor: Stiv CINIK