Stiv Cinik

„Još jedna državotvorna“.

Autor: Stiv Cinik