Je li sadašnji ministar zdravstva čisti luksuz?

Autor: Stiv Cinik