Čini se da ‘demokratski izbori’ najviše koristi donose mafiji.

Autor: Stiv Cinik