Čini se da Božji službenici za šaku Judinih škuda poštivaju presumpciju nevinosti i kad je sam nečastivi u pitanju

Autor: Stiv Cinik